DSC 8713 xx 75pct
Foto door Jo Pöttgens

Dit jaar bestaat ons koor 150 jaar! Op zaterdag 14 januari opende het koor het jubileumjaar in de HUB in Kerkrade. Terwijl op de trappen van het theater het koor haar lijflied (Domine Salvum Fac Regem Nostrum) zong, knipte burgemeester en beschermvrouwe Petra Dassen het lint door dat symbool stond voor de opening van het jubileumjaar. Het koor maakte ook nog een uitstapje naar buiten om te poseren voor de grote poster bij de ingang van de Muziekschool, een gedenkwaardig moment. Een jubileumjaar waarin allerlei mooie evenementen gepland zijn is hiermee geopend! 2023 wordt een memorabel KKM-jaar!

 

banner koor 50pct

 Volgend jaar bestaat het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus 150 jaar. Met die gedachte in het achterhoofd en het besef dat er nieuwe initiatieven nodig zijn voor een succesvolle toekomst voor mannenkoren heeft voorzitter Wim de Groot het initiatief ontplooid om te gaan praten met de besturen van drie andere mannenkoren uit Parkstad. Het idee is om, minimaal één keer per jaar, de krachten te bundelen voor projecten die te groot zijn voor één enkel mannenkoor. Zo zijn er gesprekken met Guido Dieteren om het projectkoor, in het jubileumjaar van KKM St. Lambertus, een rol te laten spelen tijdens zijn concert op de Markt in Kerkrade, Het enthousiasme onder de collegazangers uit Parkstad is groot. Eenieder is ervan doordrongen dat samenwerken in een projectkoor nieuwe kansen en wellicht ook nieuwe leden brengt. De samenwerking tussen de vier koren in het Projectkoor Parkstad Limburg wordt op 21 november officieel bezegeld in het stadhuis van Kerkrade. De wethouders van cultuur uit de gemeentes van de deelnemende koren én de beschermvrouwe van het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus, burgemeester Petra Dassen-Housen, zullen daarbij aanwezig zijn.

 

Vandaag, 11 oktober 2022, vernamen wij dat ons gewaardeerd erelid Chrit Claessen plotseling is overleden. Hij bezette 67 jaar lang zijn vaste plek bij de 2e tenoren. Te zeer gehinderd door ziekte heeft hij zijn 65 jarig jubileum op het laatste patroonsfeest niet meer kunnen bijwonen. Zijn zangersvrienden zullen hem de laatste eer bewijzen tijdens zijn uitvaart op vrijdag 14 oktober om 13.00 uur in de Lambertuskerk in Kerkrade.

Chrit Claessen
 

Op zondag 1 mei 2022 bereikte ons het trieste bericht dat onze zangersvriend, bas Wiel Schroeder, was overleden.  Het ging al enige tijd niet goed met hem maar het nieuws kwam toch aan als een klap. Samen met zijn tweelingbroer Cap vormde hij een markant duo dat meer dan dertig jaar prominent bij de Lambertusbassen aanwezig was. Hij kon intens genieten van de mooie samenzang en de saamhorigheid en gezelligheid binnen het koor. We zullen zijn mooie stem, warme persoonlijkheid en gezelligheid zeer missen. Met pijn in het hart nemen we afscheid van hem.

Wiel... rust zacht...


 Wiel Schroeder bas
Dinsdagochtend 23 november 2021 bereikte ons het droevige bericht dat onze voormalige tenor Peter Wagner is overleden in de leeftijd van 79 jaar. Hij heeft vanaf 1973 maar liefst 43 jaar in onze vereniging gezongen. Daarnaast heeft hij zich ook nog vele jaren verdienstelijk gemaakt als lid van de activiteiten commissie. In 2016 liet zijn kwakkelende gezondheid het niet meer toe om zijn lidmaatschap te continueren. Wij kennen zijn echtgenote Marleen als toegewijd bestuurslid van het damescomité. Wij wensen haar en hun familieleden alle sterkte toe in het verwerken van dit enorme verlies. Wagner Peter 2 50pct