Op vrijdag 20 oktober 2017 bereikte ons het trieste bericht dat bestuurslid Toon (Teun) Nieuwenhuizen diezelfde ochtend op  77-jarige leeftijd was overleden. Hoewel we allemaal wisten dat Teun ernstig ziek was kwam het bericht van zijn dood als een slag voor iedereen. Zijn vrienden in het koor kenden hem als een goedlachs, hardwerkend bestuurslid met in zijn hart een speciale plaats voor het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus. Teun heeft vele jaren een bestuursfunctie vervuld en uit hoofde van deze functie zeer veel voor het koor betekend. Hij werd daarom recentelijk geëerd met de orde: Lid van Verdienste van KKM St. Lambertus. Het koor zal nog een laatste eer brengen aan onze vriend Teun Nieuwenhuizen tijdens zijn crematie. Teun, rust zacht....

In memoriam Teun Nieuwenhuizen

Evenals het voorafgaande jaar mocht KKM St. Lambertus tijdens zijn patroonsfeest wederom 3 jubilarissen in het zonnetje zetten. Twee jubilarissen waren reeds vooraf bekend bij eenieder: Loek Hinzen (bas) vierde zijn 25-jarig jubileum en Hub Wehrens (2e tenor) vierde maar liefst zijn 50-jarig zangersjubileum. Voorwaar voor beide heren een zeer bijzondere prestatie waarvoor ze dan ook door voorzitter Wim de Groot bijzonder in het zonnetje werden gezet. Er bleek echter nog een jubilaris in ons midden te zijn, te weten dhr. Wiel te Poel (1e tenor) die zijn 25-jarig zangersjubileum bij de KNZV mocht vieren. Ook hij werd door voorzitter Wim de Groot en de voorzitter van de KNZV van een oorkonde voorzien. Heren van harte gefeliciteerd met uw jubileum! Dat we nog lang van jullie zang mogen genieten!

 Van links naar rechts: Loek Hinzen, Hub Wehrens en onze huisfotograaf Wiel te Poel

Klik HIER voor meer foto's van het patroonsfeest.

We hebben er lang naartoe geleefd: de traditionele Kerkrade avond van het WMC 2017. Het Kerkraads Symfonie Orkest had een ambitieus programma opgesteld waarin, van zowel het orkest alsook de deelnemende koren, het uiterste zou worden gevergd. Een concertavond waarin allereerst de Peer Gynt suite van Edvard Grieg en daarna het slotkoor uit de 9e symphonie van Beethoven "Ode an die Freude" over de bühne zouden worden gebracht. Een programma waaraan zelfs professionele muzikanten en zangers een harde noot te kraken zouden hebben. Er werd dan ook veel tijd aan de voorbereiding besteed zodat het eerste halve jaar van 2017 vrijwel volledig in het teken van Grieg en Beethoven stonden. De koorleden hebben doorzettingsvermogen getoond om uiteindelijk deze prachtige muziek op 11 juli in een uitverkochte Rodahal perfect te laten klinken! Arbeid loont, want na het concert was er veel lof voor deze prestatie! Een prestatie van groot formaat, samen met collegakoren Chevremonts Mannenkoor, Vokaal Ensemble Kerkrade, Nouveau Visage en natuurlijk het Kerkraads Symfonie Orkest. Juist ook deze samenwerking onderstreepte een gezamenlijke prestatie waar men trots op mag zijn. Een grootse prestatie van voornamelijk Kerkraadse musici!

Klik HIER voor meer foto's van "Beethoven meets Grieg"

Het was een een buitengewoon gezellige en sfeervolle carnavalsavond van KKM St. Lambertus: de Jroeëse Lambeëtes Zengere Zietsòng. Tijdens deze avond namen de Lambertinies op luchtige wijze hun mannen op de korrel, weerstond Temara van Voelle Sjwees weerbarstig alle reanimatiepogingen totdat ze geconfronteerd werd met haar grote liefde de banaan, moest ex-prins Theo een sirtaki dansen en traden diverse artiesten van binnen en buiten het koor op. Al met al een gezellige boel dus... totdat op een gegeven moment een viertal mannen in zwarte kledij, met zonnenbrillen op en oortjes in een persoon naar binnen begeleiden. Het bleek president Trump met zijn securitypersoneel te zijn! Als machtigste man op aarde wenste hij nog één extra positie te bekleden getuige de borden: "Trump for Prins!". Het geheel bleek echter een bijzonder goede vermomming te zijn waarachter Prins Wim de 5e (Somers) schuilging. Zijne Hoogheid zet zijn beste beentje voor als zanger bij de baritons en is eveneens een begenadigd trompettist. Dat bleek ook weer toen zijn collega's van die Kapelle der Prinzengarde Aachen hem een serenade kwamen brengen. Het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor feliciteert Prins Wim V van harte en wenst hem een geweldige regeringsperiode over KKM toe !

Klik HIER voor foto's van de Jroeëse Lambeëtes Zengere Zietsòng

 

 

Prins Wim V

Sinds op 24 oktober 2015 het Columbus Earth Theatre zijn deuren had geopend, leefde bij het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor de wens om op deze buitengewone locatie een concert te mogen uitvoeren. Nadat het koor tijdens het Commissie van Bijstand concert al even had mogen proeven van deze locatie was het duidelijk: hier kunnen we iets heel bijzonders van maken! Met het Columbus Earth Theatre werden afspraken gemaakt en besloten werd om op één en dezelfde dag twee concerten te geven. De unieke architectuur van het Columbus Earth Theatre: een bolvormige constructie met halverwege de bol balustrades en een grote vlakke projectievloer op de bodem, zorgde ervoor dat er op een inventieve manier naar de kooropstelling en muziek- en beeldkeuze gekeken moest worden. Uiteindelijk werd besloten om het koor helemaal ondering de bol op de projectievloer te plaatsen en de begeleidende beelden op de ronde koepelwanden te projecteren. Dit bleek een gouden keuze te zijn. De akoestiek van de bolvormige constructie bleek ideaal voor koorzang. De begeleidende beelden waren toegespitst op de koorwerken die allemaal het thema "Spirit of the Earth" ondersteunden. Het publiek keek vanaf de balustrades naar beneden waar het koor in het duister was opgesteld: slechts de dirigent en de pianist waren duidelijk zichtbaar. Een zuil van zang steeg op uit de diepte, begeleid door prachtige beelden die rondom werden geprojecteerd. Om een en ander nog meer luister bij te zetten waren er een aantal gastoptredens. Viooltalent Enzo Kok liet zich van zijn beste kant horen en ontroerde het publiek met zijn prachtige vioolspel. Piper Steph Quaedvlieg van de Coriovallum Pipe Band ondersteunde het koor met doordringend doedelzakspel tijdens "Amazing grace". En last but not least zetten de zangertjes van jeugdkoor CantaYoung hun beste beentje voor met een tweetal eigen werken om tot slot het concert af te sluiten samen met het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus met het "Hallelujah" van Leonard Cohen. We mogen met trots terugkijken op een tweetal prachtige en heel bijzondere concerten die volledig uit de koker van KKM St. Lambertus kwamen.

Spirit of the Earth concert - Columbus Earth Centre - Continium - 30-10-2016

Klik HIER voor meer foto's