Tijdens het patroonsfeest van KKM St. Lambertus, dat gehouden werd op zaterdag 24 september jongstleden, mocht het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus weer een drietal jubilarissen huldigen. De heren Jos Lejeune (2e tenor), Wiel Schroeder bas) en Jos Hanssen (1e tenor) vierden allen hun 25-jarig zangersjubileum bij KKM St. Lambertus. Zij werden door voorzitter Wim de Groot bijzonder in het zonnetje gezet. Heren van harte gefeliciteerd met uw jubileum! Dat we nog lang van jullie zang mogen genieten!

Jos Lejeune, Wiel Schroeder en Jos Hanssen

Van links naar rechts: Jos Lejeune, Wiel Schroeder en Jos Hanssen

De commissie van Bijstand wordt gevormd door mensen die het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus een warm hart toedragen en dit ook met een structurele bijdrage tonen. Om deze mensen te bedanken organiseert het koor elk jaar een feestelijk concert waarin het koor probeert om de commissie een mooie muzikale en gezellige middag of avond te bezorgen. Vele jaren had het commissieconcert de vorm van een "gewoon" concert. Het koor staat op een podium en zingt voor een zittend publiek. Dit jaar werd echter gekozen voor een andere opzet waarbij het koor op drie verschillende locaties zingt met een "meereizend" publiek. Voorzitter van de commissie Piet Loven bedacht dat het, geheel vernieuwde, Continium hiervoor wellicht een geschikte locatie kon zijn. Zo gezegd zo gedaan. Het eerste deel van het concert vond plaats op de trappen bij de ingang van het Continium. Akoestisch zeker een uitdaging voor het koor. Hierna werd de focus verplaatst naar de "Hall of Fame" waar het koor zich wederom van zijn beste kant liet horen. Als klap op de vuurpijl werd het laatste deel van het concert gegeven in de grote koepel van de "Earth Dome". Hier kon het koor de akoestiek ten volle in zijn voordeel benutten. Tussen de concertdelen kon het publiek genieten van versnaperingen en een drankje in de brasserie van het museum. Een zeer bijzondere opzet waar in elk concertdeel de ruimte benut werd voor een extra effect bij de werken die gezongen werden. Een bijzonder én geslaagd concert !

KKM zingt...
Voor meer foto's klik HIER.


Tijdens de jaarlijkse kerstviering van KKM, welke op 19 december jongstleden gehouden werd, zijn een aantal personen uit de KKM-familie bijzonder in het zonnetje gezet. Het dames- en actiecomité dat jarenlang, onder de bezielende leiding van Marleen Wagner, zeer veel werk voor het koor had verzet, had aangegeven er aan het eind van dit jaar een punt achter te gaan zetten. Het dames- en actiecomité bestond nog slechts uit 6 personen en de leeftijd ging hier ook meespelen. Bovendien vonden zij het een geschikt moment om het stokje door te geven aan de jongere generatie. Daarom was deze kerstviering de laatste die door hen georganiseerd werd. Het koor kon dit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan zonder hen speciaal te bedanken. Voorzitter Wim de Groot nam daarom de gelegenheid te baat om alle leden van het dames- en actiecomité eens goed in het zonnetje te zetten. Gezien het feit dat het dames- en actiecomité uit een drietal koppels bestaat, werden zij telkens als koppel even naar voren geroepen zodat de voorzitter over ieder van hen de loftrompet kon steken. De koppels Jo en Els de Faber, Arie en Wil Zeeuw en Peter en Marleen Wagner, werden naar voren geroepen waar ze allen enkele attenties in ontvangst mochten nemen. Het bestuur vond verder dat deze personen zoveel voor de vereniging betekend hadden en nog steeds betekenen, dat zij allen de orde "Lid van Verdienste" verdiend hadden. Onder een groot applaus werden deze onderscheidingen uitgereikt. Dik en dik verdiend ! Om het feest compleet te maken had ook Marleen Wagner een cadeau namens het dames- en actiecomité voor KKM: een cheque ter waarde van € 4000,-  !!! Dit viel natuurlijk in zeer goede aarde bij alle aanwezigen. Marleen, Peter, Els, Jo, Wil en Arie heel hartelijk dank voor jullie buitengewone inzet al die jaren !

Dames- en actiecomité
Van links naar rechts: Jo en Els de Faber, Arie en Wil Zeeuw, Tine Heijse, Peter en Marleen Wagner

Voor meer foto's van de kerstviering klik HIER.