Op woensdag 6 maart 2019 bereikte ons het trieste bericht dat onze zangersvriend, bas Loek Hinzen, na een ziekbed van 6 weken, heel vreedzaam is overleden. Loek vierde in 2017 nog zijn 25-jarig zangersjubileum maar was het afgelopen jaar door fysieke problemen genoodzaakt om wat afstand te nemen van het koor.

Loek, je blijft in onze gedachten!

Loek Hinzen bas