Sinds op 24 oktober 2015 het Columbus Earth Theatre zijn deuren had geopend, leefde bij het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor de wens om op deze buitengewone locatie een concert te mogen uitvoeren. Nadat het koor tijdens het Commissie van Bijstand concert al even had mogen proeven van deze locatie was het duidelijk: hier kunnen we iets heel bijzonders van maken! Met het Columbus Earth Theatre werden afspraken gemaakt en besloten werd om op één en dezelfde dag twee concerten te geven. De unieke architectuur van het Columbus Earth Theatre: een bolvormige constructie met halverwege de bol balustrades en een grote vlakke projectievloer op de bodem, zorgde ervoor dat er op een inventieve manier naar de kooropstelling en muziek- en beeldkeuze gekeken moest worden. Uiteindelijk werd besloten om het koor helemaal ondering de bol op de projectievloer te plaatsen en de begeleidende beelden op de ronde koepelwanden te projecteren. Dit bleek een gouden keuze te zijn. De akoestiek van de bolvormige constructie bleek ideaal voor koorzang. De begeleidende beelden waren toegespitst op de koorwerken die allemaal het thema "Spirit of the Earth" ondersteunden. Het publiek keek vanaf de balustrades naar beneden waar het koor in het duister was opgesteld: slechts de dirigent en de pianist waren duidelijk zichtbaar. Een zuil van zang steeg op uit de diepte, begeleid door prachtige beelden die rondom werden geprojecteerd. Om een en ander nog meer luister bij te zetten waren er een aantal gastoptredens. Viooltalent Enzo Kok liet zich van zijn beste kant horen en ontroerde het publiek met zijn prachtige vioolspel. Piper Steph Quaedvlieg van de Coriovallum Pipe Band ondersteunde het koor met doordringend doedelzakspel tijdens "Amazing grace". En last but not least zetten de zangertjes van jeugdkoor CantaYoung hun beste beentje voor met een tweetal eigen werken om tot slot het concert af te sluiten samen met het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus met het "Hallelujah" van Leonard Cohen. We mogen met trots terugkijken op een tweetal prachtige en heel bijzondere concerten die volledig uit de koker van KKM St. Lambertus kwamen.

Spirit of the Earth concert - Columbus Earth Centre - Continium - 30-10-2016

Klik HIER voor meer foto's