Sinds op 24 oktober 2015 het Columbus Earth Theatre zijn deuren had geopend, leefde bij het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor de wens om op deze buitengewone locatie een concert te mogen uitvoeren. Nadat het koor tijdens het Commissie van Bijstand concert al even had mogen proeven van deze locatie was het duidelijk: hier kunnen we iets heel bijzonders van maken! Met het Columbus Earth Theatre werden afspraken gemaakt en besloten werd om op één en dezelfde dag twee concerten te geven. De unieke architectuur van het Columbus Earth Theatre: een bolvormige constructie met halverwege de bol balustrades en een grote vlakke projectievloer op de bodem, zorgde ervoor dat er op een inventieve manier naar de kooropstelling en muziek- en beeldkeuze gekeken moest worden. Uiteindelijk werd besloten om het koor helemaal ondering de bol op de projectievloer te plaatsen en de begeleidende beelden op de ronde koepelwanden te projecteren. Dit bleek een gouden keuze te zijn. De akoestiek van de bolvormige constructie bleek ideaal voor koorzang. De begeleidende beelden waren toegespitst op de koorwerken die allemaal het thema "Spirit of the Earth" ondersteunden. Het publiek keek vanaf de balustrades naar beneden waar het koor in het duister was opgesteld: slechts de dirigent en de pianist waren duidelijk zichtbaar. Een zuil van zang steeg op uit de diepte, begeleid door prachtige beelden die rondom werden geprojecteerd. Om een en ander nog meer luister bij te zetten waren er een aantal gastoptredens. Viooltalent Enzo Kok liet zich van zijn beste kant horen en ontroerde het publiek met zijn prachtige vioolspel. Piper Steph Quaedvlieg van de Coriovallum Pipe Band ondersteunde het koor met doordringend doedelzakspel tijdens "Amazing grace". En last but not least zetten de zangertjes van jeugdkoor CantaYoung hun beste beentje voor met een tweetal eigen werken om tot slot het concert af te sluiten samen met het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus met het "Hallelujah" van Leonard Cohen. We mogen met trots terugkijken op een tweetal prachtige en heel bijzondere concerten die volledig uit de koker van KKM St. Lambertus kwamen.

Spirit of the Earth concert - Columbus Earth Centre - Continium - 30-10-2016

Klik HIER voor meer foto's

Tijdens het patroonsfeest van KKM St. Lambertus, dat gehouden werd op zaterdag 24 september jongstleden, mocht het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus weer een drietal jubilarissen huldigen. De heren Jos Lejeune (2e tenor), Wiel Schroeder bas) en Jos Hanssen (1e tenor) vierden allen hun 25-jarig zangersjubileum bij KKM St. Lambertus. Zij werden door voorzitter Wim de Groot bijzonder in het zonnetje gezet. Heren van harte gefeliciteerd met uw jubileum! Dat we nog lang van jullie zang mogen genieten!

Jos Lejeune, Wiel Schroeder en Jos Hanssen

Van links naar rechts: Jos Lejeune, Wiel Schroeder en Jos Hanssen

De commissie van Bijstand wordt gevormd door mensen die het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. Lambertus een warm hart toedragen en dit ook met een structurele bijdrage tonen. Om deze mensen te bedanken organiseert het koor elk jaar een feestelijk concert waarin het koor probeert om de commissie een mooie muzikale en gezellige middag of avond te bezorgen. Vele jaren had het commissieconcert de vorm van een "gewoon" concert. Het koor staat op een podium en zingt voor een zittend publiek. Dit jaar werd echter gekozen voor een andere opzet waarbij het koor op drie verschillende locaties zingt met een "meereizend" publiek. Voorzitter van de commissie Piet Loven bedacht dat het, geheel vernieuwde, Continium hiervoor wellicht een geschikte locatie kon zijn. Zo gezegd zo gedaan. Het eerste deel van het concert vond plaats op de trappen bij de ingang van het Continium. Akoestisch zeker een uitdaging voor het koor. Hierna werd de focus verplaatst naar de "Hall of Fame" waar het koor zich wederom van zijn beste kant liet horen. Als klap op de vuurpijl werd het laatste deel van het concert gegeven in de grote koepel van de "Earth Dome". Hier kon het koor de akoestiek ten volle in zijn voordeel benutten. Tussen de concertdelen kon het publiek genieten van versnaperingen en een drankje in de brasserie van het museum. Een zeer bijzondere opzet waar in elk concertdeel de ruimte benut werd voor een extra effect bij de werken die gezongen werden. Een bijzonder én geslaagd concert !

KKM zingt...
Voor meer foto's klik HIER.


Tijdens de jaarlijkse kerstviering van KKM, welke op 19 december jongstleden gehouden werd, zijn een aantal personen uit de KKM-familie bijzonder in het zonnetje gezet. Het dames- en actiecomité dat jarenlang, onder de bezielende leiding van Marleen Wagner, zeer veel werk voor het koor had verzet, had aangegeven er aan het eind van dit jaar een punt achter te gaan zetten. Het dames- en actiecomité bestond nog slechts uit 6 personen en de leeftijd ging hier ook meespelen. Bovendien vonden zij het een geschikt moment om het stokje door te geven aan de jongere generatie. Daarom was deze kerstviering de laatste die door hen georganiseerd werd. Het koor kon dit natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan zonder hen speciaal te bedanken. Voorzitter Wim de Groot nam daarom de gelegenheid te baat om alle leden van het dames- en actiecomité eens goed in het zonnetje te zetten. Gezien het feit dat het dames- en actiecomité uit een drietal koppels bestaat, werden zij telkens als koppel even naar voren geroepen zodat de voorzitter over ieder van hen de loftrompet kon steken. De koppels Jo en Els de Faber, Arie en Wil Zeeuw en Peter en Marleen Wagner, werden naar voren geroepen waar ze allen enkele attenties in ontvangst mochten nemen. Het bestuur vond verder dat deze personen zoveel voor de vereniging betekend hadden en nog steeds betekenen, dat zij allen de orde "Lid van Verdienste" verdiend hadden. Onder een groot applaus werden deze onderscheidingen uitgereikt. Dik en dik verdiend ! Om het feest compleet te maken had ook Marleen Wagner een cadeau namens het dames- en actiecomité voor KKM: een cheque ter waarde van € 4000,-  !!! Dit viel natuurlijk in zeer goede aarde bij alle aanwezigen. Marleen, Peter, Els, Jo, Wil en Arie heel hartelijk dank voor jullie buitengewone inzet al die jaren !

Dames- en actiecomité
Van links naar rechts: Jo en Els de Faber, Arie en Wil Zeeuw, Tine Heijse, Peter en Marleen Wagner

Voor meer foto's van de kerstviering klik HIER.